Sidebar

19
vr, aug

Politiek & Maatschappij
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Onrust in Twente

Alle aspecten eerst in kaart brengen

074 Regio Politiek Maatschappij - Er is veel onrust in Twente ontstaan over de mogelijke aanleg van een noordelijke aftakking Betuwelijn, in de volksmond de Noordtak. Een nieuw goederenspoor dwars door Twente en de Achterhoek.

De Tweede Kamer nam vorig jaar november een motie aan, waarin werd gevraagd om een onderzoek naar de aanleg van deze Noordtak. De Twentse bestuurders erkennen en herkennen de vragen van inwoners en tal van organisaties in Twente. De veertien verantwoordelijke wethouders hebben hierover onderling afstemming gehad en blijven dat ook doen

Goede afstemming in Twente

In 2021 heeft het Rijk besloten dat met het oog op het groeiend vervoer een studie dient plaats te vinden naar routes voor spoorgoederenvervoer naar Noordoost Europa. Het gaat in dit onderzoek om vijf routes, de bestaande route en vier routes vanaf de Betuwelijn. Van de vier routes vanaf Betuwelijn gaat het om twee routes via bestaande spoorlijnen en twee nieuw aan te leggen routes. Twente wil graag dat alle belangrijke aspecten in kaart gebracht worden die bij spoorgoederenvervoer van belang zijn. Als dat heeft plaatsgevonden kan pas een goede afweging worden gemaakt van de voor- en nadelen van een nieuwe spoorlijn ten opzichte van het gebruik van bestaande spoorlijnen. En pas daarna kan een besluit genomen worden. Dat is de insteek van alle betrokken provincies, regio’s en gemeenten en veiligheidsregio’s die verenigd zijn in het Bestuurlijk Overleg goederenvervoer Oost Nederland. Gerard Gerrits, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer regio Twente: ‘In Twente is het goederenvervoer over spoor een vast agendapunt bij onze overleggen. Wij stemmen ook af met de andere betrokken regio’s in Oost Nederland, omwonenden van de bestaande routes, de provincie én met Kamerleden.’

Onderzoek

Het onderzoek wordt verricht onder de naam GNOE (Goederenvervoer NoordOost Europa). Bij de afweging van de aanleg van een noordelijke aftakking of investeren in een van de andere vier routes spelen veel verschillende aspecten een rol. Het gaat hierbij onder meer om: leefbaarheid, financiële en economische aspecten maar ook om landschappelijke inpassing, kwaliteit en natuurbehoud. En de ontwikkeling van het goederenvervoer is ook direct van invloed op het personenvervoer via het spoor. Gerard Gerrits: ‘Op basis van deze aspecten lijkt op voorhand een keuze voor de Noordelijke aftakking niet voor de hand te liggen. Echter onderzoek zal ook moeten uitwijzen of er überhaupt behoefte aan een extra goederenspoor is. En vervolgens moet worden onderzocht wat de beste routekeuze is’. In het onderzoek moeten de voor- en nadelen, waaronder ook de vraag of het bestaande spoor de huidige en toenemende drukte kan verwerken, scherp in kaart worden gebracht volgens Twente. Over de start van dit onderzoek wordt door de verantwoordelijk staatssecretaris medio 2022 besloten als de onderzoeksopzet gereed is. De afspraak is gemaakt dat de onderzoeksopzet eerst in de relevante bestuurlijke Twentse overleggen wordt besproken. In deze fase van GNOE zijn overigens al veel partijen betrokken zoals RONA, spoorgemeenten, provincies, vervoerders en de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Beheerders gezocht banner